Nieuws

Liberale jongeren starten studentenpartij

De JOVD, jongerenorganisatie van de VVD, werkt aan een landelijke studentenpartij. De Vrije Student moet zetels gaan veroveren in hogeschool- en universiteitsraden. 

Florijn Perdok van de eenmansfractie Student & Sport in de Hogeschoolraad (HSR) van de HU overweegt met de liberale studentenpartij in zee te gaan. Dat meldde hij tijdens de HSR-vergadering woensdag 26 november. De komende weken spreekt hij hierover met het bestuur van de landelijke JOVD en de afdeling in Utrecht.

Opvolger
Perdok is zelf enige tijd bestuurslid van de plaatselijke JOVD-afdeling geweest. Als het doorgaat, zou de fractie Student & Sport voortaan De Vrije Student heten. Punt is alleen dat hij nog dit studiejaar hoopt af te studeren en hij een opvolger zoekt om het raadswerk voort te zetten.

De JOVD werft ook studenten om zich verkiesbaar te stellen in de raad van de Universiteit Utrecht. Volgens de website DUB zoekt de JOVD ook kandidaten in Amsterdam, Groningen en Nijmegen.

Excellentie
De Vrije Student wil dat het geld van de instellingen zoveel mogelijk aan onderwijs wordt besteedt, bepleit meer ruimte voor excellentie en internationalisering en streeft ernaar dat curricula gedeeltelijk digitaal worden aangeboden.