Nieuws

Maagdenhuisprotest werkt aanstekelijk

Vertegenwoordigers van negen universiteiten en vijf hogescholen gaan deze week actie voeren bij hun instelling. Ook een docentenstaking wordt overwogen.

Vrijdag werd al aangekondigd dat er woensdag 4 maart een landelijke actiedag zal zijn bij universiteiten en hogescholen. Studenten uit Utrecht, Rotterdam, Nijmegen, Delft, Leiden, Groningen , Wageningen en van de Vrije Universiteit kwamen zondagmiddag naar het Amsterdamse Maagdenhuis. Dat werd vorige week woensdag bestormd door actievoerders van De Nieuwe Universiteit, die eerder de UvA-faculteit der geesteswetenschappen bezet hielden.

Ook in het hbo steun
Ook studenten en medewerkers van vijf hogescholen meldden zich. Volgens Pieter Claeys, secretaris van de centrale medezeggenschapsraad Hogeschool van Amsterdam, is er ook in het hbo steun voor ideeën van De Nieuwe Universiteit: 'Bestuurders moeten in de eerste plaats verantwoording afleggen aan studenten en medewerkers. Het onderwijs moet altijd leidend zijn en niet het management en de faculteiten.'

Hij schat dat er in totaal twintig hbo-studenten en medewerkers meededen van vijf hogescholen: die van Amsterdam, Utrecht, Leiden, Arnhem & Nijmegen en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 'We hebben een oproep gedaan dat het protest van De Nieuwe Universiteit over het hele hoger onderwijs moet gaan en niet alleen over de universiteiten. We kregen daar veel bijval voor.'

Awareness kweken 
Deze week proberen de actievoerders bij hun hogescholen ‘awareness’ te kweken door met andere studenten en docenten te praten. Claeys: 'We willen bovendien dat medezeggenschapsraden laten weten wat ze vinden van de eisen van de Maagdenhuisbezetters. Of ze het ermee eens zijn dat mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het onderwijs, meer te zeggen moeten krijgen. Volgende week zondag komen we opnieuw bij elkaar in het Maagdenhuis, of ergens anders als dat ontruimd is.'

Het elan in het Maagdenhuis inspireert ook het personeel. Aanstaande donderdag hebben docenten en medewerkers overleg met de vakbonden om in actie te komen tegen de vele tijdelijke aanstellingen. Een vertegenwoordiger van het ledenparlement van de FNV wil afdwingen dat de bond de actie ruimhartig steunt en geld uit de stakingskas beschikbaar stelt.