Kort

Marian de Groot ontvangt Koninklijke onderscheiding

Marian de Groot heeft tijdens haar afscheidssymposium ‘duurzame arbeidsparticipatie’ een Koninklijke onderscheiding gekregen. Ze ontving de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet, onder meer binnen de HU, voor inclusief onderwijs en studentenwelzijn.

De Groot opende het symposium en sprak over het onderwerp studentenwelzijn. ‘Cijfers laten duidelijk zien dat studenten met een functiebeperking een lagere arbeidsparticipatie hebben dan zonder beperking. Hierdoor missen we talenten op de arbeidsmarkt. Het bespreken van dit onderwerp is daarom hard nodig’, is te lezen op sharepoint.

Ondertussen is ze met pensioen, maar ze was de afgelopen jaren actief binnen de HU. Waar ze de laatste tijd vooral mee bezig was, lees je ook in dit artikel op onze website.