Mathieu Soesbergen en Jacqueline Nuysink ontvangen HUgenoten-prijs

Mathieu Soesbergen (rechts) neemt de HUgenoten-prijs in ontvangst | Foto: HU/Seth Carnill

ICT-student Mathieu Soesbergen heeft de HUgenoten-prijs in ontvangst genomen. Hij kreeg de prijs voor zijn inspanningen voor de hogeschool, ondanks zijn dubbele functiebeperking. De gelijknamige prijs voor docenten ging dit jaar naar Jacqueline Nuysink, fysiotherapiedocent en onderzoeker bij het lectoraat Leefstijl & Gezondheid.

‘Mathieu bewijst dat studeren met een of meer beperkingen geen bijzonderheid hoeft te zijn. Dat we als hogeschool met goede begeleiding en het blijven wegnemen van drempels en hindernissen iedereen in staat kunnen stellen om de eigen toekomst vorm te geven’, aldus de jury.

De ICT-student had volgens de hogeschool ‘een moeilijk jaar’. Op kamers komen wonen in Utrecht, vanuit Assen, was voor hem een grote stap. Ook zorgde hij deels voor zijn oma. ‘Daarna heeft Mathieu een herstart gemaakt met een studiejaar waarin veel meer lukte, weer een jaar later rondde hij zijn propedeuse af en het tweede studiejaar.’

Powerplatform

Het afgelopen jaar liep hij stage bij luchtvaartmaatschappij Transavia, en nu doet hij een onderzoek-semester op Schiphol. Ook richtte hij een ‘Powerplatform’ op, dat zich moet inzetten voor het welzijn van medestudenten. ‘Het mooie in de opzet van het powerplatform is dat Mathieu een vorm heeft gevonden om iets te doen met – en voor – studenten met een functiebeperking, zónder hen als groep apart te zetten’, aldus de jury. ‘Dankzij het initiatief van Mathieu voor het Powerplatform kunnen wij blijven leren hoe we de toegankelijkheid van ons onderwijs kunnen verbeteren voor mensen met een beperking.’

In het najaar van 2018 nam Mathieu deel aan het gesprek met minister van Engelshoven, die de HU bezocht en meer wilde weten over beperkingen, hindernissen en drempels die studenten ervaren. ‘Mathieu vertelde openhartig over het studeren met twee beperkingen. Een gesprek dat veel indruk maakte op de aanwezigen.’

Jacqueline Nuysink

De HUgenoten-prijs wordt niet alleen aan een student, maar ook aan een docent uitgereikt. De eer gaat dit jaar naar docent en onderzoeker Jacqueline Nuysink. Volgens de HU ‘is het zeldzaam dat de verbinding tussen onderwijs en onderzoek met de beroepspraktijk zo succesvol tot uiting komt in één persoon’.

Nuysink is autoriteit op het gebied van kinderfysiotherapie en is postdoctoraal-onderzoeker bij het lectoraat Leefstijl & Gezondheid. Ook is ze verbonden aan het Instituut voor Bewegingsstudies als hoofd specialisatie Kinderfysiotherapie van de opleiding master Fysiotherapie van het IBS.

Internationaal niveau

‘Jacqueline is een goed voorbeeld van de uitwerking van de driehoek Onderwijs-Onderzoek-Beroepspraktijk. Zij weet het onderwijs te innoveren. Dit doet ze niet alleen voor de kinderfysiotherapie, maar voor het hele instituut’, stelt de jury. ‘Zij staat daarbij open voor input van buiten en binnen het instituut en zoekt actief de samenwerking met mensen buiten het Instituut voor Bewegingsstudies.’

Volgens de jury heeft Nuysink de opleiding Kinderfysiotherapie sterk verbonden met het lectoraat. ‘Zij is het prototype van een hogeschoolhoofddocent die het onderzoek en het onderwijs op een natuurlijke wijze met elkaar verbindt. Zij begeleidt promovendi en stimuleert haar team om te participeren in het lectoraat. Het onderzoek waarin zij participeert en deels aanstuurt is van internationaal niveau.’