Nieuws

Meer vrouwen in hoge functies in het hbo dan bij universiteiten

Foto: Femke van den Heuvel

Terwijl universiteiten met de handen in het haar zitten over het lage aantal vrouwelijke hoogleraren, is in het hbo 31 procent van de lectoren vrouw. Ook voor de rest doen vrouwen het goed in het hbo, meldt de Vereniging Hogescholen.

De vereniging publiceert op Internationale Vrouwendag trots haar cijfers over genderdiversiteit in het hbo. In een tabel staan ze afgezet tegen de cijfers van de universiteiten.

Het aantal vrouwelijke studenten ligt bij beiden op 51 procent, maar bij de werknemers is het een ander verhaal. In het hbo is 56 procent van de werknemers vrouw, tegenover 46 procent in het wo. In hogere functies zijn er met veertig procent wat minder vrouwen te vinden, maar nog altijd duidelijk meer dan aan de universiteiten waar 23 procent van de hogere functies wordt bezet door een vrouw.

Bestuurders
Van de 36 collegevoorzitters in het hbo zijn er twaalf vrouw, een op de drie dus. Het totale aantal vrouwelijke hbo-bestuurders ligt op 37 percent en dat is lang niet slecht. Ter vergelijking: aan de universiteiten ligt dat percentage op 28,2 en in het bedrijfsleven op elf procent.

Als het aan de Vereniging Hogescholen ligt, gaat het aantal vrouwelijke hbo-bestuurders de komende tijd nog verder omhoog. Net als vorig jaar pleit voorzitter Thom de Graaf voor een diversiteitspact. ‘We streven naar vijftig procent vrouwen in alle hogere functies.’ Ook op het gebied van culturele diversiteit wil het hbo stappen zetten. De vereniging streeft naar minstens twintig procent werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond.

Bron: Vereniging Hogescholen