Nieuws

Meer eerstejaars voor hbo-techniek en onderwijs

Er zijn dit jaar meer studenten begonnen aan hbo-opleidingen in het onderwijs en de techniek. Toch is het totale aantal eerstejaars gedaald: er kwamen minder buitenlanders naar het hbo.

Het hbo trok dit jaar vier procent minder eerstejaars, meldt de Vereniging Hogescholen en dat ligt vrijwel geheel aan de buitenlandse studenten, die Nederland vaker links lieten liggen. 'De reden achter de daling is niet bekend', aldus het persbericht.

Aan de Nederlandse jongeren ligt het dus niet. Velen van hen zijn meteen gaan studeren na hun eindexamen. Dit is immers het laatste studiejaar dat ze een basisbeurs krijgen. Vanaf volgend jaar wordt studeren duizenden euro’s duurder.

Vorig jaar dachten studiekiezers precies hetzelfde. Toen kwamen er ook veel nieuwe eerstejaars, maar de plannen van het kabinet werden bij gebrek aan politieke steun toch nog uitgesteld.

Chemie
De nieuwe eerstejaars kozen vooral voor lerarenopleidingen en techniek. Met name de lerarenopleidingen Nederlands en wiskunde trokken veel meer belangstelling dan vorig jaar: de instroom groeide met een kwart. Binnen de techniek sprongen chemie en biologie & medisch laboratoriumonderzoek in het oog, waar het aantal eerstejaars met twintig procent toenam.

Verpleegkunde daarentegen zag de toevloed van eerstejaars afnemen, maar dat is niet zo gek: de opleidingen hadden dit jaar een studentenstop ingevoerd, nadat een vloedgolf van eerstejaars de opleidingen overspoelde. Dus dit jaar startten er ruim 3.750 hbo’ers aan een verpleegkundeopleiding, terwijl het er vorig jaar zo’n duizend meer waren.

Deeltijd
Voor het eerst sinds 2009 nam het aantal deeltijdstudenten weer toe, eveneens voornamelijk in de techniek en het onderwijs.

Dit zijn overigens nog niet de definitieve instroomcijfers. Die komen pas in januari 2015. Het gaat om de ‘verzoeken tot inschrijving’ tot 30 september. Er zullen dus nog studenten afvallen die hun inschrijving niet goed geregeld hebben of die bij nader inzien geen toegang hebben tot het hoger onderwijs.