Columns

Meisjes zijn beter

Al eerder schreef ik (26-11-2010) over het toenemend aantal vrouwen in het onderwijs, wat naar mijn mening niet goed is. Maar het is een trend die al meer dan dertig jaar geleden is ingezet en niet meer te stoppen is. Als je een beetje zicht hebt op het onderwijs, dan zie je tot en met de universiteit dat er steeds meer meisjes studeren en dat op het HBO hun resultaten beter zijn dan die van jongens.

Onderzoeken uit de vorige eeuw toonden al aan dat op de basisscholen bijna alleen maar vrouwen lesgeven en dat jongens zich moeilijker kunnen identificeren met hun leerkracht. Als HBO-docenten met elkaar praten hoor je ook geluiden dat meisjes meestal gestructureerder en harder werken dan jongens. Gerda Geerdink (lector op de HAN) zegt in een recent onderzoek o.a. dat jongens minder intrinsiek gemotiveerd blijken te zijn voor hun studie en meer afhankelijk van externe prikkels.

Met name op de faculteit educatie zijn de verschillen groot. Je ziet ook dat steeds meer vrouwen verantwoordelijk zijn voor het maken van curricula. Zijn er op de HU ook geen lectoren die dit soort zaken onderzoeken, of komen ze pas in het geweer als het onderzoek gesubsidieerd is?