Interview

‘Met afstandsonderwijs kom je heel ver’

Padualaan 101, maart 2020- Foto: Kees Rutten

Deze week komt de HU met uitgewerkte plannen voor afstandsonderwijs als alternatief voor de fysieke lessen in de gebouwen. Maar wat houdt dat online onderwijs in? Een eerste kennismaking met afstandsonderwijs in vier vragen aan Erik Hasenack van het Teaching and Learning Netwerk (TLN).

Door het coronavirus is fysiek onderwijs in lesruimtes van de HU de komende weken niet meer mogelijk. Het college van bestuur liet weten in te zetten op afstandsonderwijs. Uiterlijk deze woensdag moeten opleidingen aan studenten laten weten hoe ze dit gaan inzetten.

Het team van De Digitale Leeromgeving en de Dienst Informatiemanagement & ICT werkte de afgelopen weken koortsachtig aan de voorbereiding voor grootschalig gebruik van afstandsonderwijs. TLN werkt met hen samen voor ondersteuning op het gebied van didactiek en toetsing.

Afstandsonderwijs doet denken aan online colleges, de Massive Open Online Courses (MOOC’s)?
‘De MOOC’s zijn in het algemeen gericht op heel grote groepen en doorgaans nogal eens een variant op de klassieke hoorcolleges. De setting is doorgaans vrij traditioneel met een docent voor een groep studenten. Met het verschil dat je ze ook later online kan bekijken. Vaak worden ze door universiteiten ingezet vanuit een marketingoogpunt. Afstandsonderwijs kent nog veel meer varianten en mogelijkheden, als HU zijn we al verder dan dat.’

Er gebeurt al veel op het gebied van online onderwijs.
‘Klopt. De kernsystemen die we bij de HU gebruiken zijn al beschikbaar in de digitale leeromgeving. Zoals myHU voor studentinformatie en Canvas als leermanagement systeem, daar kunnen we al heel veel mee doen.
Het tweede medium is MS Teams. Dat is vooral goed te gebruiken voor contacten met kleine groepen. Een docent kan studenten uitnodigen en via de computer, laptop of tablet met beeld en geluid met elkaar communiceren, chatten et cetera. Voor leerteams is het een goede ondersteuning.’

‘Voor grotere groepen die je centraal iets wilt uitleggen kun je daarnaast een college live streamen en laten opnemen door de hogeschool, waarna het online beschikbaar wordt. Docenten kunnen ook thuis instructievideo’s maken. En alle producttoetsen kunnen gewoon ingeleverd en beoordeeld worden in Gradework.

We maken slim gebruik van de mogelijkheden die we al hebben. Er staat sinds kort allerlei informatie op de site digitale.hu.nl. Daarin staat welke tool of werkwijze voor welke doelen geschikt zijn en waar handleidingen op staan. Hou deze site in de gaten.’

Is al het onderwijs te vatten in afstandsonderwijs of is het meer een noodoplossing?
‘Nou… de geleerden zijn daarover nog in gesprek. Als je het mij vraagt, kun je veel maar niet al het onderwijs in afstandsonderwijs vangen. Je komt wel heel ver. Lastiger zaken zijn bijvoorbeeld onderwijs in labs, waarbij het sociale contact nodig is of waarbij fysieke aanwezigheid een voorwaarde is. Gesprekken voeren kun je ook digitaal maar als het om de finesses gaat, is het een uitdaging. En je kunt er natuurlijk handigheid in ontwikkelen. Daar gaan we elkaar ook in helpen. De komende weken zullen voor ons allemaal leerzaam zijn.’

Het betekent wel een boost voor afstandsonderwijs.
‘De aanleiding is natuurlijk echt niet fijn. En de komende weken zal het wennen en ook even zoeken zijn. Maar laten we het maximale eruit halen. Als de stof straks is neergedaald, dan houden we er wellicht een mooie infrastructuur aan over. Dan kunnen we ongetwijfeld concluderen dat we er op dit gebied flink verder mee zijn gekomen.’