Nieuws

Minder zin in studeren door rommelige opleiding

De motivatie van hbo-studenten zakt behoorlijk in tijdens hun opleiding. Universitaire studenten houden de moed er vaker in. Dat blijkt – net als vorig jaar – uit tabellenv an de Studentenmonitor 2008.

Het rapport zal binnenkort verschijnen, maar er staan al cijfers online. De resultaten zijn gebaseerd op een enquête van onderzoeksbureau ResearchNed onder 3247 hbo’ers en 5455 universitaire studenten. Op een schaal van 1 tot 5 (van ‘weinig gemotiveerd’ tot ‘zeer gemotiveerd’) geven hbo-studenten zichzelf aan het begin van hun opleiding een 4,2. Dat is één tiende meer dan hun collega’s van de universiteit. Maar de waardering van eerstejaars hbo’ers voor hun eigen motivatie zakt in negen maanden tijd af naar een 3,8. Ouderejaars komen op een 3,7 uit. Universitaire eerstejaars boeten slechts 0,2 punten in en komen – net als ouderejaars – op een 3,9 uit.

Uiteindelijk verwijt zeven procent van de universitaire studenten zichzelf onvoldoende gemotiveerd te zijn: net iets meer dan de zes procent aan het begin van de opleiding. In het hbo neemt deze groep veel rapper toe: van vier naar elf procent.

Ontmoedigde hbo’ers wijten hun afnemende motivatie aan de slechte administratie van hun opleiding (42 procent), het weinig uitdagende onderwijs (35 procent), slechte docenten (26 procent) of een van de andere mogelijkheden die de onderzoekers noemen (te schools, te moeilijk, verkeerd beeld van de opleiding, enzovoorts). Slechts 29 procent zegt dat dit er allemaal niets mee te maken heeft. Die hebben misschien liefdesverdriet of kampen met andere problemen.

Aan de universiteit is het lastiger te peilen waarom bepaalde studenten hun motivatie verliezen. Slechts zeventien procent van dezegroep raakt ontmoedigd door administratieve perikelen, één op de vijf vindt de opleiding niet uitdagend genoeg en bijna evenveel studenten hadden een verkeerd beeld bij aanvang van de opleiding. Maar veel meer studenten (de helft van alle ontmoedigde wo’ers) zeggen dat het ergens anders aan ligt.

Er staat nog veel meer informatie in de tabellen. Ongeveer een kwart van de hbo-studenten is van plan om na de bacheloropleiding door te studeren. Van de ouderejaars onder hen zegt de helft te gaan werken als het diploma behaald is. Een kwart weet het nog niet. Universitaire studenten krijgen ook voor hun masteropleiding studiefinanciering en negen van de tien studenten is dan ook van plan na de bachelor een master te gaan halen.

Aan masterstudenten is gevraagd welke motieven meespelen bij de keuze voor een masteropleiding. De overgrote meerderheid (87 procent) gaat voor de inhoud, en dat geldt nog sterker studenten vanresearchmasters (90 procent) en niet-aansluitende masters (91 procent). Ruim driekwart van de studenten van researchmasters wil graag de wetenschap in en tweederde verwacht dankzij de gekozen masteropleiding direct toegang te hebbentot een promotietraject.