Nieuws

Minister van onderwijs: ‘Geen korting op collegegeld voor studenten’

Foto: Kees Rutten

Uit een interview met de Volkskrant maandag blijkt dat minister Van Engelshoven nog steeds niet van plan is om studenten korting te geven op hun collegegeld.. Ook niet nu 70 tot 90 procent van het onderwijs digitaal wordt gegeven. Ze begrijpt dat studenten erom vragen , maar stelt dat de kosten van het onderwijs nu niet minder zijn.

De eis van de studentenvakbond LSVb om alle studenten te compenseren noemt de minister te kort door de bocht. ‘Als de komende jaren blijkt dat een substantieel aantal studenten later afstudeert vanwege corona, dan moeten we daar opnieuw naar kijken.’ Ze voegt eraan toe: ‘Natuurlijk is de situatie nu anders, maar dat geldt voor de hele samenleving. We kunnen niet voor alles dat net iets anders loopt met compensatie komen.’

Haar belangrijkste opgave vindt ze om de bekostiging van het hoger onderwijs minder afhankelijk te maken van studentenaantallen. Ze vindt nog steeds dat er ongeveer een miljard bij moet. Dat is nodig om als land te voldoen aan de Lissabon-doelstelling om 2,5 procent van het bruto binnenlands product te besteden aan onderzoek en innovatie. Maar die investering komt pas op tafel te liggen bij de formatie van het volgende kabinet.