Nieuws

Minister: geen onwil bij opleidingen zorg & welzijn

Ze hebben hun best gedaan, verzekert minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Maar de hbo-opleidingen in de zorg & welzijn gaan voorlopig niet beginnen aan tegoedbonnen voor deeltijdstudenten.

In een nieuw, omstreden experiment krijgen deeltijdstudenten van de overheid een soort tegoedbonnen (vouchers) om onderwijs te volgen. Ze kunnen die vouchers bij verschillende onderwijsinstellingen inwisselen tegen onderwijs en zo hun diploma bijeen sprokkelen. Werkgevers moeten ook bijspringen.

Maar in de zorg & welzijn doen ze er nog niet aan mee. 'Ik vind het jammer', schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Maar ze heeft vertrouwen dat de opleidingen over een jaar alsnog aanhaken.

Marktwerking
Het uitstel in de zorg lekte vorige week al uit. De vouchers liggen gevoelig omdat ze de deur zouden openzetten voor marktwerking in het hoger onderwijs. Een slecht idee, noemde hogescholenvoorzitter Thom de Graaf de plannen aanvankelijk.

Nu start het experiment dus alleen in de techniek & ict. Ook dat was niet vanzelfsprekend, blijkt uit de brief. De bekostigde hogescholen vroegen langer de tijd. Ze wilden zich de komende maanden alsnog kunnen terugtrekken als de nieuwe deeltijdopleidingen niet levensvatbaar lijken, maar dat staat minister Bussemaker niet toe: er is volgens haar 'geen mogelijkheid de besluitvorming verder uit te stellen'.

De VVD, groot voorstander van de nieuwe financieringsvorm, had al vragen gesteld over de ‘opstelling’ van de Vereniging Hogescholen, maar de minister bezweert dat daar weinig mis mee is. De vereniging heeft volgens de brief 'het bestuurlijk commitment uitgesproken' om alsnog tot afspraken met werkgevers te komen. Voor de zorg is het experiment gewoon complexer dan voor de techniek.

Flexibeler
De tegoedbonnen vergen ook een andere, flexibeler opbouw van opleidingen. Die flexibilisering is formeel een tweede experiment, maar ze zijn in de praktijk vervlochten: wie met de tegoedbonnen meedoet, krijgt subsidie voor het experiment met flexibilisering. In totaal is er 25 miljoen euro voor beschikbaar.

Er zijn 32 aanvragen binnengekomen, waarvan er twintig volgens de beoordelingscommissie goed genoeg waren. Veertien daarvan krijgen geld, zes mogen het zonder subsidie proberen. Bussemaker belooft dat deze zes volgend jaar alsnog geld krijgen, als zorg & welzijn afspraken heeft gemaakt over vouchers.

Overigens plaatst de commissie een kanttekening bij de experimenten. In de opleidingen voor werkenden gaat alle aandacht naar het ‘beroepsbeeld’, terwijl in gewone opleidingen vorming een grote rol speelt. Flexibilisering kan omslaan in een 'verschraling van het hoger onderwijs', waarschuwt de commissie.

Toegekende subsidies pilots flexibilisering

1. HAN

2. NHL/Stenden

3. Fotovakschool

4. Fontys

5. Avans/Avans+

6. Saxion/Saxion Next

7. NOVI

8. LOI

9. Hogeschool Leiden

10. Christelijke Hogeschool Windesheim

11. NCOI/NTI

12. Fontys (samenwerkingsverband met Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Christelijke hogeschool Windesheim)

13. Zuyd

14. Inholland

Positief beoordeeld door de commissie, maar geen subsidietoekenning

15. Hogeschool van Amsterdam

16. Haagse Hogeschool

17. Christelijke Hogeschool Ede

18. Hogeschool Rotterdam

19. Hogeschool Zeeland

20. Hogeschool Utrecht

Onvoldoende beoordeeld door de commissie

21. Hanze Hogeschool

22. Wagner Group

23. Radboud Universiteit

24. Da Vinci/Drechtstede

25. Erasmus Universiteit

26. Capabel

27. Vrije Universiteit Amsterdam

28. NHA

Niet-subsidiabel

29. Universiteit Maastricht

30. TU Twente

31. Wageningen Universiteit

 

 

Deelnemers experiment vraagfinanciering Techniek & ICT

Avans

Ba elektrotechniek (34267)

Ba werktuigbouwkunde (34280)

Ad mechatronica (in ontwikkeling)

HAN

Ba elektrotechniek (34267)

NHL

Ba ICT (30020)

Ad IT servicemanagement (80024)

Windesheim

Ba technische bedrijfskunde (34421)

Stenden

Ba werktuigbouwkunde (34280)

Saxion

Ba mechatronica (30026)

Fontys

Ad engineering (80091)

NCOI

Ba elektrotechniek (34267)

Ba technische bedrijfskunde (34421)

Ba werktuigbouwkunde (34280)

Ba informatica (34479)

NTI

Ba technische bedrijfskunde (34421)

NOVI

Ba informatie en communicatie technologie (34671)

LOI

Ba informatica (34479)

Ba technische informatica (34475)

Dirksen

Ba technische informatica (34475)

Ba IT servicemanagement (34488)

Ad IT servicemanagement (80024)

AD ICT Telecom (80109)

Ad industriële automatisering (80110)