Nieuws

Negen hbo-bestuurders verdienden te veel

In 2013 verdienden negen bestuurders van hogescholen meer dan de wettelijke salarisnorm. Ook drie interim-bestuurders kregen erg goed betaald, blijkt uit een nieuw overzicht van de bezoldiging van hbo-bestuurders.

Minister Bussemaker deed afgelopen jaar een dringend beroep op veel verdienende hbo-bestuurders om hun salaris onder de norm van de nieuwe ‘wet normering topinkomens’ te brengen, ook als ze daar nog niet toe verplicht waren.

Daaraan gaven ze niet allemaal gehoor. Bestuurders die al een contract tekenden voordat de nieuwe salarisnorm in februari 2012 van kracht werd, mogen hun hogere salaris voorlopig behouden.

Volgens de Vereniging Hogescholen, die de lijst heeft samengesteld, verdienden in 2013 slechts zeven bestuurders meer dan de norm van 198.279 euro. Maar daarbij laat de werkgeversvereniging een bestuurder buiten beschouwing die in deeltijd werkte en een bestuurder die tussentijds vertrok.

Opvallend is het salaris van een bestuurder bij NHL Hogeschool. Die kreeg voor een paar maanden werk 150 duizend euro. Omgerekend naar een jaarsalaris verdiende hij meer dan vier ton. Dat is inclusief btw, aldus een voetnoot. Hij valt overigens niet onder de wettelijke norm, want er is een uitzondering gemaakt voor interim-bestuurders die in anderhalf jaar tijd hooguit zes maanden bij een hogeschool werken.

Ook bij kunsthogeschool Artez loopt de bezoldiging van het bestuur in de papieren. Voor tien maanden in deeltijd (vier dagen per week) kreeg een bestuurslid ruim 208 duizend euro. Daar komt nog 68.750 euro bovenop voor het bedrijf dat hem verhuurt. De raad van toezicht van Artez “is in overleg met OCW welk deel van de bezoldiging onder de WNT valt”.

Maar dat zijn uitzonderingen. De meeste hbo-bestuurders op het lijstje zijn gewoon in dienst van hun hogeschool. Van hen verdient voorzitter Paul Rüpp van Avans Hogeschool het meest: 226.782 euro per jaar, inclusief pensioenpremies. Hij wordt op de voet gevolgd door Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht, die 222.708 euro ontving.

Ook bestuurders van de Hogeschool van Amsterdam kregen meer dan twee ton (net als minister Jet Bussemaker toen ze daar nog bestuursvoorzitter was), maar voor hen geldt een uitzondering. Zij besturen namelijk ook de Universiteit van Amsterdam en daarom vallen ze onder de hogere salarisnorm van universiteiten.

Eén bestuurder verdiende tot op de euro nauwkeurig precies het maximale bedrag. Dat is oud-collegevoorzitter Marcel Wintels van Fontys Hogescholen. Sinds dit collegejaar verdient zijn toenmalige collega en opvolger Nienke Meijer evenveel, al kwam ze in 2013 nog iets boven de norm uit.