Kort

Niet-Europese student mag nu meepraten over beleid op de instelling

Sinds 1 januari kunnen studenten van buiten de Europese Economische Ruimte  (EER) volwaardig deelnemen aan medezeggenschap op hogescholen en universiteiten.

De studenten krijgen doorgaans een verblijfsvergunning voor hun studie, maar daar hoort geen werkvergunning bij. En zonder die werkvergunning was het niet toegestaan om mee te doen aan de medezeggenschap. De minister van Sociale Zaken heeft nu een vrijstelling geregeld in het ‘Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen’. Zo kunnen ze nu toch speciale functies in de medezeggenschap of een bestuur bekleden.

De wijziging kwam op aandringen van verschillende universiteiten. De landelijke studentenorganisatie ISO is tevreden. ‘Als instellingen internationale studenten aantrekken is het vanzelfsprekend dat deze studenten ook moeten kunnen meepraten over hun onderwijs.’
Nuffic sluit zich daarbij aan: ‘Een international classroom stopt niet bij de muren van de collegezaal. Ook daarbuiten kunnen studenten van elkaar leren.’