Kort

Nieuw onderzoek: driekwart heeft liever fysiek dan digitaal onderwijs

Studeren is een sociaal proces dat niet volledig digitaal kan plaatsvinden. Dat is een van de conclusies uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van ING Economisch Bureau. Daaruit blijkt ook dat driekwart van de 8500 respondenten fysiek onderwijs verkiest boven digitale leervormen.

Onderzoekers bekeken vijf digitale onderwijstoepassingen in het hoger onderwijs: studiemateriaal, toetsen, kleinschalige werkcolleges, organisatie en grootschalige hoorcolleges. Veel respondenten zien wel de voordelen van online studiemateriaal en kleinschalige digitale werkcolleges, maar beoordelen de andere punten negatief. Deze lenen zich veel minder voor een online omgeving. Daarom pleiten de onderzoekers dan ook niet voor volledig online onderwijs, maar voor een hybride vorm, waarbij digitaal en fysiek onderwijs elkaar aanvullen en versterken.