Nieuws

Nieuw redactiestatuut voor Trajectum

Trajectum werkt sinds kort met een vernieuwd redactiestatuut (pdf). Dit is formeel sinds april in werking gegaan, na goedkeuring van het college van bestuur.

Het statuut geeft een betere beschrijving van het begrip ‘journalistieke onafhankelijkheid’ en een verbeterde klachtenprocedure. Ook omschrijft het de rol van de redactieraad. De leden hiervan zijn formeel per 1 juni benoemd.

De redactieraad bestaat uit:

  • Alex Beishuizen (voorzitter), hoofdredacteur Rijnmond TV
  • Aleid Truijens, publiciste, columniste voor De Volkskrant over met name onderwijs
  • Tosca Sel, hoofdredacteur Profielen, Hogeschool Rotterdam
  • Yael de Haan, lector Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie aan Hogeschool Utrecht

(Waarvan studentleden:)

  • Mariska Spruijt, student Bedrijfskunde
  • Floor Brands, student Journalistiek
  • David Boss Student Chemische Technologie

Het redactiestatuut en de leden van de redactieraad zijn terug te vinden op onze contact-pagina.