Achtergrond

Nieuwe SSH-directeur Rob Donninger: ‘Studenten moeten vaker in opstand komen’

Rob Donninger, Foto: Trajectum

Aan het roer van de Stichting Studenten Huisvesting (SSH), de woningcorporatie voor studenten, staat sinds twee maanden een nieuwe directeur-bestuurder: Rob Donninger. ‘Studeren zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, wij hebben als SSH met betaalbare woonruimte in de studentenstad daarin een aandeel. Maar ik besef ook dat we maar een klein radertje zijn in het geheel.’

Donninger is geen onbekende in de woningwereld. Hij werkte 12,5 jaar bij woningcorporatie Woonforte in Alphen aan de Rijn. ‘De doelgroep waarmee ik nu te maken heb, verschilt wel flink. Met studenten is de manier van communiceren volledig anders. Bij Woonforte werkten we met bijvoorbeeld laaggeletterden en mensen met psychische problemen. Bij studenten verloopt de communicatie veel meer digitaal. Ze zijn mondiger. Ook heb je bij studenten te maken met een snellere doorloop, ze blijven minder lang in één woning wonen.’

Hij weet als geen ander hoe de financiële wereld in elkaar zit, wat er speelt in de vastgoedwereld. Maar de SSH is meer dan een vastgoedorganisatie, vindt hij. ‘We hebben ook een sociale missie: het leven in een studentenstad als Utrecht betaalbaar houden.’

Donninger wordt geestdriftiger als het over de sociale vraagstukken gaat. Hij ziet ‘met lede ogen aan’ hoe rijke beleggers uit Qatar starters- en studentenwoningen in bijvoorbeeld Kanaleneiland opkopen en hij ageert tegen het leenstelsel. ‘De overheid moet stoppen met studenten te zien als een kostenpost. Studeren is een investering. Als studenten later gaan werken, betalen ze het driedubbele aan belastingen weer terug. Ze zouden wat vaker in opstand moeten komen, want er wordt ze een oor aangenaaid.’

Landelijk probleem

Terug naar de huisvesting in Utrecht. Dat er flinke woningnood heerst in de Domstad is geen geheim. ‘Een landelijk probleem trouwens, ook in Groningen, Rotterdam en Maastricht zijn er tekorten aan betaalbare studenten- en starterswoningen. Maar Utrecht is een compacte stad en het aandeel sociale huurwoningen is klein. Uitwijken naar omliggende gemeenten als Nieuwegein of Houten is een optie, maar eerst moeten we kijken naar de mogelijkheden in Utrecht zelf. Die zijn er namelijk zeker, maar er is een lange adem voor nodig.’

Mogelijke uitbreidingen van het woningaanbod ziet Donninger in de Merwedekanaalzone, De Uithof en het Beurskwartier. ‘Het is allemaal lange termijn, want die processen duren lang. Er zijn veel kapers op de kust voor deze gebieden. Er is intensief overleg met de gemeente over de woonvisie in Utrecht.’

Dat de extra betaalbare woningen voor studenten er moeten komen, staat voor Donninger in ieder geval buiten kijf. ‘Het is een vorm van rechtvaardigheid. En niet alleen de studenten zelf, ook het onderwijs is gebaat bij goede bereikbaarheid. Wonen in de stad waar je studeert draagt daaraan bij. Studeren zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, dat is een missie waar wij voor staan.’