Kort

Nieuwe website geeft studenten met functiebeperking meer inzicht in mogelijkheden

Om studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag beter te informeren over allerlei (financiële) voorzieningen, lanceert het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) een nieuwe site. Veel studenten zijn namelijk niet of nauwelijks op de hoogte van allerlei voorzieningen voor ondersteuning tijdens de studie. Dit landelijke informatiepunt moet dit probleem verkleinen. De website kwam er na een verzoek van de Tweede Kamer.

Ongeveer drie op de tien studenten hebben een functiebeperking. Het kan dan gaan om studenten met een fysieke of zintuigelijke beperking, maar ook om studenten met psychische kwetsbaarheid of met een chronische ziekte. Daarnaast kan een grote groep studenten vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals mantelzorg of zwangerschap, extra ondersteuning gebruiken. ECIO wil met de website een brug slaan tussen diagnose en voorzieningen die hiervoor beschikbaar zijn.

De website kwam tot stand in samenwerking met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), JongPIT en JOBmbo. Ook hebben studenten, docenten en begeleiders van verschillende hoger onderwijsinstellingen meegedacht over het ontwerp.