Nieuws

200 miljoen voor taal- en rekenonderwijs

Staatssecretaris Van Bijsterveldt trekt de komende drie jaar 200 miljoen euro extra uit voor kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs. Het geld is vooral bedoeld voor het taal- en rekenonderwijs, al mogen scholen zelf weten hoe ze het inzetten.

De extra miljoenen worden toegevoegd aan de basisbegroting van scholen. Die moeten de besteding achteraf verantwoorden. Het maakt OCW niet uit of ze het geld gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden of voor extra lesuren.

Het hoger onderwijs klaagt steen en been over het taal- en rekenniveau van hun eerstejaars. Het bekendst zijn de pabo-studenten, maar bijvoorbeeld ook eerstejaars studenten van de Vrijen Universiteit bleken moeite te hebben met een taaltoets.

Vandaag meldt het AD op basis van een vertrouwelijk OCW-document dat de exameneisen voor havisten en vwo’ers de komende jaren verder zullen worden aangescherpt. Om te slagen zouden examenkandidaten op hun eindlijst minstens twee voldoende moeten halen voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor het centraal schriftelijk examen zouden ze bovendien gemiddeld een voldoende moeten halen voor alle vakken.


 

V