Nieuws

Crisis helpt hogescholen aan personeel

Dankzij de economische crisis hebben hogescholen voorlopig weinig problemen met het vinden en vasthouden van personeel. Zodra de crisis voorbij is, zal dat veranderen.

Een geluk bij een ongeluk, heet het in de nieuwe arbeidsmarktmonitor van Zestor, voorheen de Stichting Mobiliteitsfonds hbo. Door de stijgende studentenaantallen en de sterke vergrijzing neemt de vraag naar personeel toe, maar dat zal pas op langere termijn tot krapte leiden.

Achteroverleunen is onverstandig, waarschuwen de onderzoekers. Ze vinden het vooral belangrijk dat hogescholen proberen te voorkomen dat hun oudere werknemers voortijdig uitvallen. ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’ moet er voor zorgen dat ze langer binnenboord blijven. Veel hogescholen richten hun energie nu te eenzijdig op het werven van nieuw personeel.