Nieuws

De slag om de excellentie-subsidie

Zes hogescholen en vier universiteiten vallen
in de prijzen in de tweede en laatste ronde van het Sirius programma voor
talentbevordering. Mogelijk komen daar nog vier hogescholen bij.

Het hbo doet het daarmee een stuk beter dan vorig jaar. Toen stond er precies
één hogeschool op de lijst – de Hanzehogeschool Groningen – tegen
vier universiteiten. Nu werden de aanvragen van zes hogescholen gehonoreerd: de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Driestar educatief, Hogeschool Edith
Stein, Hogeschool INHolland, Hogeschool Rotterdam en de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden.

De commissie adviseert minister Plasterk bovendien extra geld vrij
te maken voor de ‘zeer veelbelovende’ plannen van de Hogeschool Utrecht,
die net buiten het budget vallen, en voor de aanvragen van ArtEZ, de Hogeschool
van Amsterdam en Saxion. Als die laatste drie hun ‘veelbelovende’ plannen
iets zouden aanpassen, kunnen ze alsnog worden gerealiseerd, denkt de commissie.
Net als in de eerste ronde krijgen vier universiteiten subsidie voor
talentbevordering: dit jaar zijn dat de Rijksuniversiteit Groningen, de
Technische Universiteit Delft, de Universiteit Leiden en de Universiteit van
Tilburg

In haar advies roemt de commissie de ‘heldere visie’ van de
grote hogescholen en het verband tussen lectoraten en professionele excellentie
in het hbo. Kritiek is er op de gebrekkige aandacht – zowel in het hbo
als in het wo – voor de internationale context van excellentie en op het
excellentiebeleid van de kunstinstellingen, die ‘duidelijk meer tijd nodig
hebben’ om hun ideeën om te zetten in concrete plannen. De Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten is een uitzondering: haar programma voor jonge, talentvolle
balletdansers wordt wél gehonoreerd.

Het Sirius programma moet instellingen de kans geven ‘de beste
studenten tot een zo hoog mogelijk niveau te brengen’. Van het totale budget
van 38,4 miljoen euro was deze ronde nog 17,6 miljoen beschikbaar.