Nieuws

Eén bèta-instituut voor UvA en VU

De twee Amsterdamse universiteiten UvA en VU willen hun bètafaculteiten samenvoegen tot het grootste bèta-instituut van Nederland. Ook in andere disciplines gaan ze mogelijk intensief samenwerken.
 
Universiteitsblad Ad Valvas meldt dat er op twee Amsterdamse locaties (in de Watergraafsmeer en op de Zuidas) een bèta-instituut van 'Europese omvang' zal ontstaan waar zo’n drieduizend mensen komen te werken en negenduizend studenten worden opgeleid. De jaaromzet zal minstens 250 miljoen euro bedragen – ruim de helft van de jaaromzet van de Vrije Universiteit nu. Het nieuwe Amsterdam Institute of Science zou groter worden dan de Wageningse universiteit of de Universiteit Twente.
 
De plannen werden vorige week met applaus begroet bij de bètafaculteiten van de VU. Decaan Hubertus Irth, van de faculteit exacte wetenschappen, benadrukt in Ad Valvas dat de beoogde fusie geen efficiency-operatie is: 'Vanaf dag één hebben we gezegd dat we juist méér middelen willen krijgen om het beste instituut te bouwen.' De initiatiefnemers hopen op een startsubsidie van minstens vijftig miljoen euro uit de ‘profileringsgelden’ van het kabinet.
 
De bètafaculteiten van UvA en VU werken nu al verregaand samen. Bij de tandartsenopleidingen gaat dat soms chaotisch. Irth verwacht dat het beter zal gaan als het nieuwe bèta-instituut een zelfstandige bedrijfsvoering krijgt.
 
Ook in andere disciplines willen de universiteiten hun krachten bundelen, schrijven ze in een woensdag verschenen verklaring. Daaraan doen mogelijk ook andere Amsterdamse wetenschappelijke instituten mee. De plannen passen bij het idee van het ministerie dat universiteiten meer moeten samenwerken.
 
Alle ideeën moeten nog nader worden uitgewerkt door een commissie onder leiding van scheidend SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Per 1 september komt er een voorstel voor de bestuurlijke en juridische kant van de zaak. Op 1 januari 2013 zou de samenwerkingsovereenkomst klaar moeten zijn, waarna een Amsterdam Insitute of Science op 1 januari 2014 van start zou kunnen.
 
Eerder lieten ook de universiteiten van Rotterdam, Leiden en Delft al weten dat ze gaan samenwerken. Daar leek zelfs even een fusie aan te komen, maar zover zal het niet gaan. Ook de universiteiten van Eindhoven en Utrecht willen de handen vaker ineen slaan.