Nieuws

Fontys blijft grootste hogeschool

Fontys Hogescholen verliest terrein, maar is nog altijd de grootste hbo-instelling van Nederland. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) komt gevaarlijk dichtbij na een spectaculaire groeispurt. Op enige afstand volgt de Hogeschool Utrecht.

Dat blijkt uit de decembertelling van de Informatie Beheer Groep. De stormachtige opkomst van de HvA (36.295 inschrijvingen) valt niet te verklaren uit de omstreden fusie met de Hogeschool voor Economische Studie (HES Amsterdam). De twee instellingen groeiden samen nog eens 7,7 procent ten opzicht van het vorige studiejaar.
En dat terwijl de landelijke stijging van het aantal hbo-inschrijvingen een stuk lager lag, op 2,5 procent. Het totale aantal bedraagt nu 378 duizend, negenduizend meer dan het jaar daarvoor.
De HU groeit van 33.284 naar 34.973 inschrijvingen met 5,1 procent. Fontys Hogescholen kon niet op de golf meedeinen en zag het aantal inschrijvingen zelfs dalen met 2,5 procent. Maar de school eindigt nog altijd op ruim 37 duizend studenten.
De reus van weleer, de Hogeschool Inholland, krabbelt nog niet op. De hogeschool zag het aantal studenten verdeeld over al haar vestigingen met ruim 1,4 duizend dalen, een verlies van 4,3 procent. Kennelijk speelt het imagoprobleem de instelling nog altijd parten: alle andere brede randstadhogescholen zijn dit jaar wel gegroeid. (HOP)