Nieuws

Gehandicapte hbo-student heeft het zwaarder

Gehandicapte hbo-studenten staken hun studie vaker dan andere hbo’ers. Dit valt niet weg te verklaren met verschillen in sekse, etniciteit, vooropleiding of inkomen. Aan universiteiten treedt zo’n verschil in studieprestaties niet op.

Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit naar gehandicapte studenten, dat in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd. Een verklaring geven de onderzoekers niet.

Er is ook nauwelijks verschil in studieprestaties tussen gehandicapte studenten die gebruikmaken van voorzieningen (laptops, verlengde tentamentijd enzovoorts) en gehandicapte studenten die dat niet doen. Dat weten de studenten die er gebruik van maken zelf ook: slechts één op de zes stelt dankzij de maatregelen studievertraging te hebben voorkomen.

Onder eerstejaars heeft 16,5 procent op de een of andere manier een functiebeperking: dyslexie, een rolstoel, een angststoornis, chronische vermoeidheid enzovoorts. De helft van de gehandicapte studenten ondervindt daarvan daadwerkelijk hinder bij het studeren. Met name psychische problemen en concentratiestoornissen maken het studeren lastig.

Mannen hebben vaker dyslexie en concentratieproblemen, terwijl vrouwen vaker depressieve klachten, langdurige pijn en chronische aandoeningen hebben. Autochtonen zeggen vaker dat ze dyslectisch zijn, terwijl allochtonen vaker psychische aandoeningen melden.

Vooral studenten met paniekstoornissen en angstproblemen haken vaak af, evenals studenten met autismeklachten, een beperkt uithoudingsvermogen en beperking in het spreken. Ook studenten met meer dan twee functiebeperkingen stoppen relatief vaak met hun opleiding.

Het onderzoek maakt deel uit van een internationaal OESO-onderzoek, dat in veel landen wordt gehouden. De resultaten zouden uiteindelijk met elkaar vergelijkbaar moeten zijn. Dan valt te zien of het Nederlandse hoger onderwijs goed of slecht presteert in het onderwijs aan gehandicapte studenten.

Het is lang niet het eerste onderzoek naar gehandicapte studenten. Uit eerdere rapporten bleek al dat de voorlichting aan gehandicapte studenten een stuk beter kan. Dat wordt hier bevestigd.