Nieuws

‘Governance’ in de ban

Minister Plasterk wil de term ‘governance’ niet meer horen. In
de Tweede Kamer zei hij zojuist af te willen van ‘lelijke leenwoorden’ als er
een mooi Nederlands alternatief voor is. ‘Laten we het voortaan hebben over
goed bestuur.’

De Tweede Kamer had al een uur over ‘governance’ in het
onderwijs gedebatteerd toen Plasterk zijn inleiding benutte om dit punt aan te
snijden. ‘Als minister van OCW ben ik ook verantwoordelijk voor de Nederlandse
Taalunie. Ik zie het dus als mijn taak dit soort termen uit te bannen’,
verklaarde hij. Zonder de reacties van de kamerleden af te wachten, concludeerde
hij ‘dat dit hierbij was afgesproken.’ (HOP)