Nieuws

Gratis pensioenadvies door studenten

Studenten die de minor sociale zekerheid volgen houden een spreekuur over pensioenen. Iedereen kan hier aankloppen voor informatie over de oudedagvoorziening.

De studenten zijn hiervoor getraind en zullen de vragen tijdens een persoonlijk gesprek ‘objectief, deskundig en in begrijpelijke taal’ beantwoorden, zo staat in het persbericht. Onafhankelijke deskundigen op pensioengebied staan hun bij. Het spreekuur is alleen bedoeld voor mensen in loondienst en dus niet voor zelfstandigen of ondernemers met een bedrijf.

In meerdere regio’s in Nederland vinden dit najaar dergelijke spreekuren plaats. Die zijn een uitvloeisel van de Pensioen3daagse die dit jaar voor het eerst werd gehouden. Deze festiviteit wil stimuleren dat mensen zich bewust gaan bezig houden met hun financiële situatie nadat zij zijn gestopt met werken.

De gratis toegankelijke bijeenkomsten in Utrecht worden gehouden op de faculteit Maatschappij en Recht in De Uithof en vinden woensdag 30 november en donderdag 15 december plaats. Aanmelden en vragen stellen kan op de website.

De spreekuren worden gesponsord door verzekeraar ASR.