‘Grieven tegen het Nieuwe Leren serieus nemen’

De organisatoren van de petitie met kritiek op het onderwijs leggen de oorzaak van het gebrek aan contacturen te eenzijdig bij het Nieuwe Leren, zegt interim-directeur Ronald van Vliet van de faculteit Educatie.

‘Wij zouden ook liever meer docenten op de vloer hebben, maar daar hebben we geen geld voor. Maar dat was ook al zo voordat het Nieuwe Leren werd ingevoerd', zegt hij in een reactie op de petitie van studenten met kritiek op het competentiegericht onderwijs.
Het lerarenonderwijs is volgens Van Vliet ‘structureel onderbekostigd. Het ministerie wil dat wij meer studenten opleiden met naar verhouding minder geld. Met de studentenaantallen gaat het bij ons de goede kant op, maar de investeringen blijven achter. Er is wel wat extra geld, maar dat gaat naar speciale projecten. Er wordt bijvoorbeeld gericht geïnvesteerd in een specialisatieprogramma voor studenten die docent willen worden in het vmbo. En dat gaat dan ook goed.’

Zeshonderd studenten van de faculteit Educatie tekenden vorige week een petitie tegen het volgens hen te zeer op vaardigheden gerichte onderwijs. Die actie is voorbarig, zegt de directeur onder verwijzing naar een evaluatie van het competentiegericht onderwijs. ‘Dit is een actie van enkele individuele studenten. Het feit dat ze in korte tijd 600 handtekeningen verzamelden, betekent wel dat wij hun grieven moeten meenemen in de evaluatie. Maar ik wijs er ook op dat de grote meerderheid van onze 2200 studenten de petitie niet heeft getekend.’

Motor achter de protestactie is de studentenpartij Eureka. Volgens initiatiefnemer Wietse Zuyderwyk spitst de kritiek zich toe op het gebrekkige aantal contacturen. Zuyderwyk – die behalve woordvoerder van Eureka ook lid is van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland – is niet volledig wars van competentiegericht onderwijs. ‘Vaardigheden horen natuurlijk bij het lerarenvak. Alleen is de invoering van het Nieuwe Leren een excuus geweest om te bezuinigen op het aantal docenten, en dat is verkeerd. Een instelling die goed competentieonderwijs wil verzorgen, moet juist voor meer begeleiding zorgen en niet voor minder. Individueel maatwerk kost tijd en geld. Dat geld gaat nu op aan managers. Bovendien wordt de kennisoverdracht in het huidige programma verwaarloosd.’ (HOP)

Zie ook: Petitie tegen competentiegericht onderwijs
En: 'Het Nieuwe Leren schiet te ver door'

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...