Nieuws

Hbo luidt noodklok over taal- en rekenniveau

De HBO-raad wil snel maatregelen om het taal- en rekenniveau van instromende hbo-studenten te verbeteren. Uit een landelijke toets blijkt het slecht gesteld te zijn met deze vaardigheden.

Tweeduizend eerstejaars van tien hogescholen hebben afgelopen najaar meegedaan aan een taal- en rekentoets. De HBO-raad wilde onderzoeken of zij net zulke tekortkomingen hebben als eerstejaars onderwijzers in opleiding. Van de 33 meerkeuzevragen van de rekentoets – op het niveau van de betere scholieren in groep acht van het basisonderwijs – werd bijna de helft fout beantwoord.
De hogescholen zijn goed te spreken over de voorstellen die de expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen 23 januari aan de bewindslieden van OCW deed, maar verwachten daar pas op langere termijn heil van.
Begin 2006 moest de HBO-raad met lede ogen toezien dat de toenmalige minister Van der Hoeven (OCW) besloot om het vak wiskunde uit het havo-examenprofiel cultuur & maatschappij te halen. Ook het pleidooi om zwakke scholieren in een tussenjaar bij te spijkeren voor ze aan het hbo beginnen kreeg geen weerklank. ‘We verruilen onze voorstellen graag voor betere’, zegt een woordvoerder. ‘Maar als er niet snel iets gebeurt is de beoogde halvering van de studie-uitval onhaalbaar.’ De HBO-raad roept minister Plasterk op om vóór 1 april samen met het hbo, mbo en voortgezet onderwijs concrete overgangsmaatregelen te nemen die met ingang van september 2008 worden uitgevoerd.