Nieuws

Hbo weer trots op zichzelf

 

Hogescholen zijn goed bezig en gaan graag door op de ingeslagen weg. Dat is de teneur in de toespraken bij de opening van het collegejaar. Ook staatssecretaris Halbe Zijlstra was vol lof.

‘Een hogeschool is geen warenhuis, maar een goed gesorteerde speciaalzaak’, zei Zijlstra gisteren bij de opening van hogeschool NHTV Breda. Hij vindt dat hogescholen een scherper profiel moeten kiezen en vooral de opleidingen moeten aanbieden waarin ze kunnen uitblinken. ‘Maar dat hoef ik NHTV niet meer te vertellen, want dat doet u al.’

Volgens Zijlstra gaat het de goede kant op met het hbo. ‘De diplomabetrouwbaarheid wordt weer vergroot, onder andere door scherpere accreditatie-eisen. We zijn bezig om de laatste gaten in ons stelsel te dichten: denk bijvoorbeeld aan de landelijke toetsing van kernvakken en aan een mastergraad als minimum voor hbo-docenten.’

De hbo-bestuurders die in de afgelopen week een toespraak hielden – in tegenstelling tot hun universitaire collega’s doen ze dat lang niet allemaal – spraken vergelijkbare woorden. Het gaat goed met hun hogeschool, wilden ze graag zeggen. Vorig jaar kampten de hogescholen nog met de commotie na de Inholland-affaire. Het leek wel alsof studenten massaal hun diploma cadeau kregen, als je de felle opiniestukken mocht geloven. Te midden van die commotie hebben de bestuurders de juiste koers gekozen, stellen ze met enige trots, en nu gaan ze voort.

‘Dus geen nieuwe koers, geen nieuwe vergezichten, geen nieuwe beleidsvoornemens, het roer gaat niet om’, aldus voorzitter Marcel Wintels van Fontys Hogescholen. ‘We gaan met elkaar gestaag door op het uitgestippelde pad. Werken aan de kwetsbaarheden, verbeteren wat er beter moet en durven te genieten van het vele moois dat binnen Fontys gebeurt.’

Ook Wim Boomkamp van Saxion feliciteerde zijn medewerkers en wilde niets weten van kritiek op de omvang van hogescholen. ‘Binnen Saxion slagen we erin kleinschaligheid binnen een groot gebouw of een grote studenten-community te organiseren. Door kleinere eenheden, maar vooral door dicht bij de student te staan, de student te kennen en de student te betrekken. Dat is volgens mij de kern of liever de liefde voor onderwijs, liefde voor de student. En dan maakt de grootte niet zoveel uit.’

Jet Bussemaker van de Hogeschool van Amsterdam wil komend jaar vooral de focus leggen op ‘het uitwerken van eerder ingezet beleid’. De ambities van haar eigen hogeschool sluiten volgens haar goed aan op de prestatieafspraken die ze dit najaar gaat maken met het ministerie van Onderwijs.

Scheidend collegevoorzitter van de NHTV Breda Hans Uijterwijk is trots dat zijn hogeschool het eerste academische beroepsonderwijs van Nederland biedt. Een voorloper, noemt hij de NHTV. ‘Het is een bijzonder kind, en dat was-ie, dat is-ie en dat blijft-ie’, zei hij met een verwijzing naar de verhalen over Dik Trom.