‘Het Nieuwe Leren schiet te ver door’

Het gros van de studenten is voorstander van competentiegericht onderwijs ofwel het Nieuwe Leren. Maar zij willen minder samenwerken in groepen en meer individuele toetsing.

Het competentiegericht onderwijs is te ver doorgeschoten, vinden de studenten. Dat is de uitkomt van een debat tussen het college van bestuur (CvB) en zo’n veertig student-leden uit de medezeggenschapsraden maandagmiddag 20 november. Collegevoorzitter Geri Bonhof en –lid Huib de Jong en zo’n veertig bestuurlijk actieve studenten discussieerden in een collegezaal over het strategisch plan van de HU dat in de maak is.
Een van de stellingen luidde dat bij het competentiegericht onderwijs, waarin veel in groepen wordt samengewerkt, individuele prestaties niet goed gemeten kunnen worden. Die leidde tot bijval onder de studenten. Een van hen betoogde dat competentiegericht onderwijs een goed onderwijsmodel te vinden, maar dat er te veel nadruk wordt gelegd in het werken in groepen. ‘Als ik goed mijn best doe dan wil ik daar ook de credits voor. Ik ben niet tegen samenwerken, maar het mag wel een stuk minder’, opperde zij.
Een andere studente zei dat tijdens stages op is gevallen dat er op de werkvloer veel samengewerkt wordt en dat dat dus in de opleiding aangeleerd moet worden. ‘Maar er moet een beter beeld komen wat er in de groep gebeurt. Studenten die meeliften kunnen we uit de groep zetten, maar dat doe je niet snel.’ Nog iemand: ‘Elkaar aanspreken op meeliftgedrag? Ik kan het niet. Dan krijg je alleen maar meer gezeur.’
Een van de studenten uitte zijn ongenoegen over de snelle invoering van het nieuwe onderwijssysteem. Collegelid De Jong antwoordde dat een voortvarende omwenteling nodig was vanwege de aansluiting van de vooropleiding (met het studiehuis) op het hbo. ‘Daar konden we niet langer over doen. Het gaat met horten en stoten, maar stilzitten is geen oplossing.’ Hij erkende dat docenten aan de nieuwe rol moeten wennen. ‘Als je 35 jaar traditioneel onderwijs hebt gegeven en dit radicaal moet veranderen, heeft het tijd nodig. We zullen nog een aantal stappen moeten zetten.’ (GR)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...