Nieuws

HU Diensten gereshuffeld

De ondersteunende diensten van de HU worden gestroomlijnd. Zo worden de shared service centra ict en faciliteiten samengevoegd. En er komt een nieuwe dienst Corporate Control.

Dat staat in de nota Herinrichting HU Diensten van het college van bestuur. De veranderingen gaan in januari 2010 in. Het college benadrukt dat het geen grote organisatorische wijzigingen zijn. De plannen liggen ter goedkeuring bij de centrale medezeggenschapsraad die zich er woensdag 30 september over buigt. De Personeelsraad kan zich in grote lijnen vinden in de voorstellen.  

De samenvoeging van shared service centra ict en faciliteiten tot SSC I&F is een logisch vervolg op de eerder ingezette samenwerking. Zo bestaat er een centrale servicedesk en wordt per faculteit gewerkt aan een gezamenlijk loket voor ict en facilitaire zaken. De maatregel levert een structurele besparing op van een half miljoen per jaar omdat er 8,5 formatieplaatsen minder nodig zijn. Die reductie moet in drie jaar via natuurlijk verloop plaatsvinden.

Een tweede element uit de nota is de inrichting van de dienst Corporate Control die rechtstreeks onder het college valt. De afdeling moet er op toezien dat de processen binnen de hogeschool op een goede manier worden aangestuurd. Corporate Control krijgt drie formatieplaatsen toebedeeld, gedeeltelijk afkomstig van de Auditdienst (huisaccountant) die hier in opgaat.

Ook wordt de financiële administratie losgekoppeld van de stafdienst Bedrijfsvoering en ondergebracht in een nieuwe stafdienst Financiën en Business Intelligence. Het Servicebureau (onder meer de afdeling  Studentenzaken en Bureau Inschrijvingen) heet voortaan stafdienst Studentzaken.