Nieuws

Hulp voor vluchteling zonder diploma

Asielzoekers die naar Nederland vluchten hebben vaak geen diploma’s bij zich. Om de zoektocht naar een vervolgstudie of baan te vergemakkelijken start morgen een proef om hun opleidingsniveau vast te stellen.
 
Internationaliseringsorganisatie Nuffic en de  stichting Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) gaan de pilot uitvoeren. Alleen asielzoekers met een verblijfsvergunning komen voor deelname in aanmerking. Aan de hand van een vragenlijst zal hun onderwijsniveau worden vastgesteld.
 
'Ze moeten vragen beantwoorden over hun onderwijsloopbaan: wanneer en waar ze welke opleiding hebben gevolgd, welke titels ze hebben, enzovoort', zegt Indira von Oven van SBB. 'Het is lastig om te controleren of ze een diploma daadwerkelijk hebben behaald. Bij vluchtelingen kun je dat niet even bij het land van herkomst controleren. We hebben al ervaring met een soortgelijke vragenlijst in andere situaties, daarmee kunnen we onregelmatigheden goed detecteren.'
 
Als aannemelijk is dat iemand een opleiding heeft afgerond, wordt het niveau van die opleiding afgezet tegen een vergelijkbare Nederlandse opleiding. Op basis daarvan krijgt de asielzoeker een verklaring over zijn onderwijsniveau, die hij kan voorleggen aan potentiële werkgevers of een onderwijsinstelling. Ook krijgt hij advies over mogelijke vervolgstudies of passende banen. Uit de pilot moet blijken of het deelnemers ook echt lukt een studie of baan te vinden.
 
Minister Leers van Asiel heeft 85 duizend euro voor de proef vrijgemaakt. Voor dat bedrag kunnen 250 asielzoekers worden geholpen. Zij zullen worden doorverwezen door organisaties als Vluchtelingenwerk, het Centraal orgaan opvang asielzoekers en de stichting voor vluchtelingstudenten UAF.
 
De eerste asielzoekers kunnen in april bij de Nuffic en SBB terecht. Nu al adviseren zij asielzoekers die wel diploma’s kunnen overleggen.