Nieuws

Illegaal studentenhuis dicht

De bewoners van een studentenhuis aan de Gageldijk 7 in Maarsseveen
moeten op last van de gemeente Maarssen zo snel mogelijk vertrekken. In
de woning zijn volgens de gemeente geen brandpreventieve maatregelen
getroffen.
Bij calamiteiten kan daardoor een zeer gevaarlijke sitiatie ontstaan, zo schrijft de gemeente aan eigenaar Hoek.

Volgens
het bestemmingsplan is op het terrein alleen een dienstwoning
toegestaan en geen studentenhuis. Hoek is zich echter jarenlang van
geen kwaad bewust geweest. ‘We hebben dat pand medio jaren ’90
gekocht. Sindsdien verhuren we het aan studenten. Nooit iets van de
gemeente gehoord. Vier weken geleden ziet een ambtenaar ineens "studentenhuis" op de brievenbus staan en breekt de pleuris uit’, zegt
Hoek.

Vijf bewoners hebben inmiddels andere
woonruimte gevonden. Uiterlijk 1 december zijn die weg. ‘De resterende
twee bewoners willen niet weg. Ik heb ze al meerdere vervangende
woningen aangeboden, maar ze weigeren steeds. Nu dreigt een het te gaan
kraken. Ik weet niet wat ik er mee aan moet. Ik kan ze niet zomaar op
straat zetten natuurlijk’, zucht Hoek.

Een van de twee
overgebleven bewoners zegt nauwelijks te kunnen functioneren van de
stress. ‘Hoek helpt ons gelukkig, maar de gemeente Maarssen snap ik
niet. Via burgerzaken hadden ze op de hoogte kunnen zijn van het feit
dat hier studenten gehuisvest waren. Nu moeten we op stel en sprong
weg. Lekker zo met de feestdagen op komst. Ik hoop dat de gemeente ons
helpt.’

Maar dat zit er niet in. Maarssen zegt geen vervangende
woonruimte te kunnen bieden en wettelijk verplicht te zijn op te
treden. Gevolg kan zijn dat bewoners (tijdelijk) geen onderdak hebben.
Maar de veiligheid van de bewoners is volgens Maarssen belangrijker dan
een dak boven het hoofd.