Nieuws

Inholland sluit convenant met eerstejaars

Eerstejaars van de hogeschool Inholland moeten op papier beloven dat ze zich zullen inzetten voor hun studie. In ruil daarvoor zit de opleiding goed in elkaar. ‘Een student weet zo waar hij aan toe is’, zegt een woordvoerder. ‘Maar het is geen contract.’

De eerstejaars van Inholland moeten straks een convenant ondertekenen waarin ze beloven dat ze een serieuze en gemotiveerde studiehouding zullen hebben. Dat betekent dat ze de lessen volgen, actief meewerken aan groepsprojecten en zich goed voorbereiden.

Daar staat ook wat tegenover. De hogeschool belooft minimaal twintig
contacturen. Lesroosters komen twee weken van tevoren beschikbaar en cijfers zijn binnen vijftien werkdagen bekend. Net als haar studenten
verklaart ook de hogeschool zich te houden aan de gedragscode.

‘Door het convenant weten studenten waar ze aan toe zijn en wat ze van
ons kunnen verwachten’, zegt woordvoerder Niels Pols. De eerste drie
studenten zetten vandaag hun handtekening bij de opening van het
schooljaar in de Rotterdamse Kuip. De rest tekent het convenant tijdens
de les.

En als ze dat niet doen? ‘Kies je ervoor bij Inholland te studeren, dan
hoort dit erbij. Maar het blijft een convenant, het is geen contract’,
zegt Pols. Studenten eerder wegsturen omdat ze zich niet aan hun
beloftes houden, dat kan dus niet. Net als aan andere hogescholen en
universiteiten geldt dat slecht presterende studenten pas aan het eind
van het jaar kunnen worden weggestuurd.

‘Hebben ze het convenant ondertekend en lopen ze er toch de kantjes
vanaf, dan kunnen we wel zeggen: ‘dit hebben we afgesproken’. Dat geldt andersom natuurlijk ook. Als wij ons er niet aan houden, mag een student ons daar ook op aanspreken. En dan luisteren we daar zeker naar.’