Nieuws

Lesuur niet ten koste van zelfstudie

Studenten besteden ongeveer zestien uur per week aan zelfstudie. Werkgroepen en hoorcolleges veranderen daar weinig aan, meldt het expertisecentrum Choice in zijn jaarrapport.

De discussie is vaak gevoerd: heeft het zin om het aantal contacturen te vergroten of blijven studenten uiteindelijk even hard studeren als altijd? Met andere woorden: neemt de totale studietijd toe als er extra werkgroepen en hoorcolleges worden ingeroosterd, of gaan de contacturen alleen maar ten koste van de zelfstudie-uren?

Uit de resultaten van de afgelopen Nationale Studenten Enquête blijkt een stevige samenhang tussen het aantal contacturen en de totale studietijd: één contactuur extra betekent ook één uur erbij voor de totale studietijd. Er is daarentegen geen enkel verband tussen de contacturen en de uren voor zelfstudie: die bijten elkaar niet.

Zowel voor het hbo als voor het wetenschappelijk onderwijs geldt dus in het algemeen dat verhoging van het aantal contacturen een opleiding inderdaad intensiever maakt. Maar studenten gaan geen noemenswaardige moeite doen voor de contacturen die erbij komen.

De data betreffen overigens de vierhonderd opleidingen waarvan de studenten dit jaar zijn ondervraagd. Grote opleidingen worden in de NSE om het jaar geënquêteerd en kleine opleidingen om de twee jaar.