Nieuws

Lubbers: geef asielzoeker sneller rechten

Door de lange asielprocedure gaat veel kennis
en ervaring van kandidaat-vluchtelingen verloren, zegt UAF-voorzitter Ruud
Lubbers. Asielzoekers moeten daarom een half jaar na hun aanvraag het recht
krijgen op werk en volledige deelname aan het onderwijs.

Een asielaanvraag moet volgens de wet binnen zes maanden worden
behandeld, maar in de praktijk duurt dat vaak veel langer. Ondertussen verliezen
asielzoekers hun kennis en vaardigheden, zegt Lubbers.

De UAF-voorzitter vindt dat asielzoekers die meer dan zes maanden op
uitsluitsel wachten, het recht moeten krijgen om te werken en onderwijs te
volgen. ‘En is na drie jaar wikken en wegen nog geen onherroepelijk
besluit over de procedure genomen, dan zou dit ten voordele van de asielzoeker
moeten uitvallen’, zegt Lubbers. Wie meer dan drie jaar wacht, verdient
het voordeel van de twijfel en moet een verblijfsvergunning krijgen.

Zaterdag 10 oktober vierde de stichting het afstuderen van 220
vluchteling-studenten, waaronder veel artsen, verpleegkundigen en technici. De
helft van hen volgde met steun van UAF een hbo-opleiding, een kwart studeerde
aan een universiteit. Meer dan een derde van de afgestudeerden komt uit Iran,
Irak of Afghanistan.