Nieuws

Medewerkers iets minder tevreden

Medewerkers van de HU zijn iets minder tevreden over hun werk dan twee jaar geleden. Zij geven in het jaar 2007 een 6,56 tegenover 6,65 twee jaar daarvoor. Dat blijkt uit de resultaten van het werkbelevingsonderzoek 2007.

De enquête is door ruim 1200 medewerkers, zowel docenten als ondersteunend personeel, ingevuld. De werkbeleving is gemeten aan de hand van ‘werkstressoren’ (hoge werkdruk, lastige studenten en fysieke belasting) en ‘energiebronnen’ (zelfstandigheid, prettige contacten en goede coaching).

De werkstressoren zijn ongeveer gelijk gebleven, alleen de factor emotionele belasting is in vergelijking met 2005 toegenomen. Van de energiebronnen worden feedback, teamwork en ontplooiing beter gewaardeerd. Verder valt op dat ruim de helft van de respondenten de RGW-gesprekken niet als motiverend ervaart.

De faculteiten geven een gevarieerd beeld. Bij Maatschappij en Recht, Economie en Management, Communicatie en Journalistiek en Natuur en Techniek is een positieve tendens. Bij Educatie en Gezondheidszorg is een dalende trend zichtbaar, net als bij de HU Diensten.