Nieuws

Ondernemerschap papieren tijger

Veel opleidingen beweren dat ze
ondernemerschap belangrijk vinden, maar doen er in de praktijk weinig tot niets
mee. Het is zacht gezegd een ‘ontluikend thema’, concludeert staatssecretaris
Marja van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van OCW heeft in
2007 een ‘nulmeting’ laten doen. Toen zeiden elf van de vijftien ondervraagde
hbo-opleidingen dat ‘ondernemerschap’ een duidelijke plek had in hun
onderwijsvisie. Maar slechts zeven opleidingen durfden te stellen dat het ook
daadwerkelijk was verankerd in het lesprogramma.

Uit een enquête onder studenten
bleek destijds dat hbo-studenten meer belangstelling hebben voor het
ondernemerschap dan universitaire studenten. Bijna dertig procent van de hbo’ers
zou een eigen bedrijf willen starten, tegen twintig procent van de academici.

Toch beginnen maar weinig
jongeren een eigen bedrijf. Dat is jammer, vindt de regering, die kleine
ondernemers als bron van innovatie en economische groei ziet. Bovendien zouden
‘ondernemende’ werknemers ook in grotere bedrijven van pas komen.

Op allerlei manieren wil het
kabinet het ondernemerschap aanjagen. Docenten mogen zich erin scholen, er komen
meer ‘centers of entrepreneurship’ in het hoger onderwijs en er wordt onderzoek
verricht naar het effect van ondernemerschap in het onderwijs.