Nieuws

Onderwijs roept parlement te hulp

Werkgevers in het onderwijs zijn bang dat het ministerie
van OCW 1,7 miljard euro gaat bezuinigen. Daarmee zouden alle recente
investeringen in het onderwijs ongedaan worden gemaakt.

Is goed onderwijs wel echt een speerpunt van het kabinet, vragen de
werkgeversorganisaties van het hbo, mbo, voortgezet onderwijs en basisonderwijs
in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Zelf vrezen ze van niet.

Want als het kabinet geen middelen beschikbaar stelt voor de
salarisverhogingen in de lopende onderwijs-cao’s, moeten de werkgevers het geld
ergens anders vandaan halen. Het zou neerkomen op een bezuiniging die oploopt
tot 1,1 miljard in 2010. Daar komt bij dat het ABP de pensioenpremies met drie
procent wil verhogen (kosten 220 miljoen euro), dat het aantal scholieren en
studenten zal toenemen (300 miljoen) en dat het ministerie van OCW minstens 300
miljoen moet bijdragen aan het terugbrengen van het algemene begrotingstekort.
In totaal zou het onderwijs in 2011 bijna twee miljard euro moeten bezuinigen.

De werkgevers zeggen in de brandbrief dringend behoefte te hebben aan
duidelijke antwoorden van het kabinet. Als hun vrees gegrond is en er voor bijna
twee miljard moet worden bezuinigd, zou de waarde van het Actieplan Leerkracht ’tot nul worden gereduceerd’.

De universiteiten lopen tegen dezelfde salarisproblemen aan als de
hogescholen. In de hele publieke sector zijn de overheidsuitgaven aan salarissen
gekoppeld aan de loonontwikkeling in de markt. De VSNU heeft de brandbrief niet
ondertekend, maar volgens een woordvoerder komt dat niet door een principieel
verschil van mening.