Nieuws

Onderzoek naar ‘stapelen’

Ook laatbloeiende leerlingen moeten het beste uit zichzelf kunnen halen, vindt het kabinet. Het stapelen van schoolopleidingen kan daarbij ‘zeer behulpzaam’ zijn. Er komt onderzoek naar de belemmeringen.

Het kabinet schrijft dit in reactie op het advies van de commissie Dijsselbloem, die de grote onderwijsvernieuwingen van de jaren negentig onderzocht. Nieuwe stelselwijzigingen komen er voorlopig niet. Wel willen de bewindslieden van OCW scholen in staat stellen om laatbloeiers in tussenstappen naar het hoger onderwijs te laten opklimmen. ‘Dit is niet alleen goed voor de leerling zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel.’

Op het jaarcongres van de HBO-raad, eind april, zei premier Balkenende dat de doorstroom naar het hbo kan verbeteren als de hindernissen voor het stapelen van opleidingen worden weggenomen. Meer kinderen van laagopgeleide ouders zouden dan tot het hoger onderwijs kunnen doordringen.