Nieuws

Onrust over flexplekken

De voorgenomen invoering van flexplekken bij de faculteit Natuur en Techniek (FNT) leidt tot onrust bij groepen docenten. De medezeggenschapsraad wil dat de directie een plan hierover ter goedkeuring voorlegt.

Docenten van twee clusters van techniekopleidingen, die in september 2008 het vernieuwde pand Oudenoord 700 betrekken, krijgen wisselwerkplekken in plaats van vaste werkkamers. Maartje Fokkema, voorzitter van de faculteitsraad, meldt dat de raad destijds goedkeuring heeft gegeven aan de nieuwbouwplannen, maar dat er geen sprake was van flexplekken

De opleidingscommissie electronic engineering and design (elektrotechniek) constateert in een brief dat er ‘onrust en weerstand’ is ontstaan. De commissie vreest dat de flexplekken leiden tot concentratieproblemen, niet te combineren zijn met semi-permanente proefopstellingen en dat studenten de docenten niet meer goed weten te vinden. Dit alles leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs, aldus de commissie.

Tijdens een overleg met FNT-directeur Robert Blom dinsdag 12 februari heeft faculteitsraadvoorzitter Fokkema verzocht om een schriftelijk plan waarbij rekening is gehouden met de bezwaren van de docenten. Dat ontwerp moet ter goedkeuring worden voorgelegd.

Volgens Diane de Kruijf, projectmedewerker nieuwbouw FNT, is de voorgenomen inrichting van de flexibele werkplekken een van de gevolgen van het hogeschoolbreed beleid om efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte. ‘We realiseren ons dat het een aanpassing vergt van de werkwijze van docenten, maar we richten de werkplekken zo in dat het goed kan functioneren’, zegt zij. (GR)