Nieuws

Open Universiteit helpt hbo’ers opleiden

De Open Universiteit gaat samen met hogescholen en private opleidingsinstituten onderwijs op hbo-niveau aanbieden. Dat moet jaarlijks tienduizend extra afgestudeerden opleveren.

In het Netwerk Open Hogeschool (NOH), zoals het initiatief heet, doen per opleidingsdomein verschillende onderwijsinstellingen, bedrijven en brancheorganisaties mee. ‘Het wordt geen nieuw instituut “Open Hogeschool” met een eigen gebouw en dergelijke, maar een modern netwerk dat open staat voor alle instellingen’, benadrukt rector magnificus Fred Mulder van de Open Universiteit. Het netwerk wordt geen concurrent van de hogescholen, maar moet juist nieuwe doelgroepen aanboren.  

Binnenkort gaan enkele pilots van start. Voor de domeinen informatica en procestechnologie zijn al contacten met hogescholen gelegd. Welke dat zijn wil Mulder nog niet prijsgeven, omdat de plannen in een pril stadium verkeren. Ook de domeinen zorg en onderwijs zijn in beeld, net als het thema duurzame ontwikkeling.

Het netwerk wil vier- en tweejarige opleidingen aanbieden, maar ook korte cursussen op hbo-niveau. Ze draaien op de licenties van de deelnemende hogescholen. Tijdrovende accreditatieprocedures voor nieuwe opleidingen zijn daarom niet nodig. ‘We mikken op tienduizend afgestudeerden per jaar, bovenop de uitstroom van het reguliere hbo-onderwijs’, zegt Mulder. ‘Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werken en al een mbo-diploma hebben of een afgebroken hbo-opleiding. Die willen we op hbo-niveau brengen.’