Nieuws

Pleidooi voor ‘rector magnificus’ in hbo

Hogeschoolbestuurders weten vaak te weinig van
onderwijs en onderzoek. Als een van hen zich daarop toelegt, kan de rol van
lectoren verder worden versterkt.

Die aanbeveling doet de Stichting Kennisontwikkeling HBO in een deze
week verschenen evaluatie. De SKO-rapporteurs constateren dat de leiding in het
hbo nog overwegend in handen is van bestuurders met ‘algemeen-strategische, commerciële en beheersmatige kwalificaties’.
Specialisten in onderwijs en onderzoek zijn er een ‘schaars
artikel’, wat soms nadelige gevolgen heeft voor de positie van lectoren
binnen een hogeschool. Dat moet anders: elke hogeschool moet een bestuurder
krijgen die zich toelegt op de inhoud. In het wetenschappelijk onderwijs is dit
sinds jaar en dag de rector magnificus.

De hbo-lectoren doen het door de bank genomen goed volgens SKO. Een
groot aantal lectoraten heeft zich ontwikkeld van vraagbaak voor het
bedrijfsleven tot een plek waar een wetenschapper met zelf ontwikkelde
onderzoeksvragen aan het werk is. Die is waardevoller voor een hogeschool dan
die een lector die het moet hebben van kleine opdrachtjes uit het lokale
midden- en kleinbedrijf. Die begeleiden weliswaar afstudeerprojecten en stages,
maar bieden te weinig verdieping aan het onderwijs.