Nieuws

Prestatieafspraken HU ‘ambitieus en realiseerbaar’

De voorstellen die de Hogeschool Utrecht bij het Ministerie van OCW heeft ingediend over de prestatieafspraken vallen in de een na hoogste categorie ‘zeer goed’. Ze zijn ‘ambitieus en realiseerbaar’.

Dat stelt de Reviewcommissie in een advies aan staatssecretaris Zijlstra. De commissie moest de prestatieafspraken die hogescholen en universiteiten hebben ingeleverd beoordelen. Zijlstra wil zeven procent van de bekostiging laten afhangen van de prestaties van de instellingen. Drie universiteiten/hogescholen krijgen het predicaat ‘excellent’, 33 ‘zeer goed’ en vijftien ‘goed’. Alleen de Open Universiteit moet het huiswerk opnieuw doen.

De hogeschool beschrijft in de prestatieafspraken dat het de uitval, het switchen, rendement en deelname aan excellente trajecten in de bacheloropleidingen wil verbeteren. Verder moet het aantal docenten met een master en doctorstitel omhoog en wordt voorzien in het beperken van overhead. De voornemens gaan vergezeld met streefcijfers.

Ook verplicht de HU zich dat er in 2015 bij alle opleidingen minimaal twaalf contacturen per week zijn, dat de tevredenheid van de alumni verbetert en dat de medezeggenschapsraden en onderwijscommissies voor minimaal tachtig procent bezet zijn. Daarnaast kunnen de ambities van de hogeschool op het gebied van onderzoek, het versterken van de banden met het beroepenveld en de regio alsmede het voornemen om meer externe financiers aan te trekken op de goedkeuring van de commissie rekenen.

De HU voert volgens de commissie een ‘goed beleid’ ten aanzien van de onderwijsdifferentiatie: meer versnelde vwo-trajecten, hogere instroom techniekstudenten, het afbouwen van associate degree-opleidingen en inzetten op hbo-masters.

De Reviewcommissie beoordeelde ook de aanvraag van middelen voor twee expertisecentra. Het Centre of Expertise Interactieve Media, die de creatieve sector in de regio moet versterken, kan rekenen op en positief advies. Een onvoldoende krijgt het voorstel voor een Centre of Expertise Innovatie van Zorg.