Nieuws

PvdA: Rapport Dijsselbloem belangrijke prikkel

PvdA-kamerlid Staf Depla begrijpt dat de commissie-Dijsselbloem voor meer overheidsbemoeienis met de lerarenopleidingen pleit. ‘Grote vraag is natuurlijk hoe ver die moet gaan.’

Bestuurders die uit het rapport van Dijsselbloem opmaken dat de overheid voortaan alleen nog geld verstrekt en het onderwijs verder vrij laat, vergissen zich volgens Depla. De essentie van de aanbevelingen is volgens hem dat de overheid zich weliswaar minder met het ‘hoe’ moet bemoeien, maar meer met het ‘wat’ en de bewaking van de kwaliteit. ‘De overheid hoeft niet in detail te gaan bepalen hoe er wordt lesgegeven, maar stelt wel vast wat scholieren minimaal moeten weten. Denk daarbij vooral aan basisvakken als taal, wiskunde en geschiedenis.’

Depla vindt het vanzelfsprekend dat de overheid meer eisen stelt aan lerarenopleidingen. ‘Net als bij opleidingen in de gezondheidszorg, die aan wettelijke eisen moeten voldoen, is er een duidelijk publiek belang in het geding.’ Goede docenten zijn nu eenmaal onmisbaar voor goed onderwijs.

Volgens hem is er momenteel van alles aan te merken op de lerarenopleidingen. ‘Studenten zijn kritisch, maar ook de afnemende scholen.’ Die gaan via het Dutch Teachers College niet voor niets een ‘eigen’ masteropleiding voor hun leraren beginnen. Ook de accreditatieprocedure voor de lerarenopleidingen is op aandrang van staatssecretaris Van Bijsterveldt onlangs fors verzwaard.

‘Het bijzondere aan lerarenopleidingen is natuurlijk dat het daar niet alleen gaat over vakinhoud, maar ook over didactische vaardigheden van afgestudeerden. Moet je als overheid afdwingen dat er straks alleen nog leraren voor de klas komen die klassikaal lesgeven en die pertinent niet worden opgeleid in “nieuw leren”? Dat lijkt me geen goed plan. Je zou ook kunnen zeggen dat afgestudeerden wat didactiek betreft van alle markten thuis moeten zijn. Dan zijn ze later op alle scholen inzetbaar.’

Depla staat nadrukkelijk niet te springen om overheidsingrijpen. ‘Als de lerarenopleidingen hun problemen zelf oplossen is dat prima. Het rapport Dijsselbloem kan voor hen een prikkel zijn om te laten zien dat ingrijpen niet nodig is.’ (HOP)