Raad verwerpt huisvestingsplan college

Centrale medezeggenschapsraad en het college van bestuur gaan opnieuw om de tafel.

Het huisvestingsplan van het college van bestuur kan niet rekenen op een meerderheid van de centrale medezeggenschapsraad (CMR). De raad en het college van bestuur gaan opnieuw om de tafel om tot overeenstemming te komen.Met zes stemmen tegen, vier voor en drie onthoudingen verwierp de medezeggenschapsraad woensdagmiddag 26 september het ‘Investeringsplan huisvestingsprogramma De Uithof’. Hierin stelt het college voor om de faculteit Natuur en Techniek en de ondersteunende diensten van diverse locaties in de stad naar De Uithof te verhuizen.

Daartoe moet er in De Uithof een nieuw gebouw verrijzen (gefinancierd en in eigendom van een externe partij), de bestaande panden worden verbouwd (voor 90 miljoen euro) en het onderkomen van de faculteit Gezondheidszorg afgestoten.De studenten- en personeelsfracties in de CMR zeiden de concentratie van de HU in De Uithof een goede zaak te vinden. Maar net als vorige week bleef de raad kritisch over diverse elementen in het plan. Aan het begin van de bijeenkomst bleek dat de fracties onderling verdeeld zijn.

De studenten van MUST kregen in een gesprek met collegelid Jan Bogerd eerder deze week nog enkele toezeggingen, zo vertelden zij. Studenten worden betrokken bij het ontwerp van de huisvesting van de opleidingen, studieverenigingen krijgen een plek in de nieuwe huisvesting en het aantal vierkante meters onderwijsruimte daalt niet al te veel. Dit leidde echter niet tot een onomwonden ‘ja’ van MUST.Personeelsfracties AOb/Akvakabo en HU+ mistten een expliciete aanpak van het nieuwe werken en een onderwijsvisie in het voorstel. Ook hadden zij moeite met de in hun ogen forse inkrimping van de werkruimtes van het ondersteunend personeel en vrezen zij dat de bouwwerkzaamheden het onderwijs ondersneeuwen. Daarbij waren er twijfels over de financiële dekking en de prognoses van de studentenaantallen waarop de huisvestingsplannen zijn gebaseerd.

Diverse raadsleden benadrukten dat het verwerpen van het voorliggende plan niet betekent dat de bouw en verbouwing van de baan zijn. ‘We hebben nu nee gezegd maar we willen graag meedenken en ervoor zorgen dat het een geslaagde exercitie wordt’, vatte CMR-voorzitter René Versteegh samen. Collgegelid Bogerd zei desgevraagd in een reactie ‘alle begrip’ te hebben dat de medezeggenschapsraad zoekt naar zekerheden. ‘Maar die zijn er op dit moment niet.’ Hij wil met de raad in gesprek en gaat ervan uit dat de partijen het eens worden. De tijd begint te dringen, zei hij. ‘Als we in september 2013 niet beginnen met renoveren hebben we de eerste financiële tegenvallers al te pakken.’ 

 
Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...