Nieuws

Rouvoet helpt studerende moeders niet uit de brand

Het blijft een lastige
combinatie: studeren en kinderen krijgen. Volgens minister Rouvoet van Jeugd
& Gezin is er een cultuuromslag nodig. Maar hij zegt verder niet wat er moet
gebeuren.

‘Studerende moeders voelen zich vaak niet begrepen
en hebben moeite om zorg en studie te combineren’, schrijft Rouvoet in zijn Nota
Gezinsbeleid 2008
. Hij hoopt dat dit kan veranderen dankzij ‘rolmodellen, good
practices en voorlichting’.

Rouvoet noemt enkele financiële regelingen die ook
voor studerende vaders en moeders gelden: huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en
kinderbijslag. De studiefinanciering houdt geen rekening met zwangerschaps- en
bevallingsverlof, maar studenten kunnen wel een beroep doen op het
‘profileringsfonds’ van hun instelling, zegt hij. De moeders blijven dus
afhankelijke van de goede wil van universiteiten en hogescholen.

Einde verhaal. ‘Hier had Rouvoet juist moeten
beginnen’, zegt Annemiek de Jong van het Steunpunt Studerende Moeders. ‘In zijn
nota worden gezinsvriendelijke werkgevers gestimuleerd om de combinatie van
arbeid en gezin te vergemakkelijken. Waarom betrekt hij daar het onderwijs niet
bij?’

Volgens De Jong wordt de doelgroep in Den Haag
verwaarloosd. ‘Wie een moeder schoolt, schoolt een heel gezin. Alleenstaande
bijstandsmoeders hoeven daarom niet meer te solliciteren en krijgen een
scholingsplicht. Maar Rouvoet denkt dat ze dan makkelijker voor hun kind kunnen
blijven zorgen. Hij lijkt het studeren niet helemaal serieus te nemen. Alsof
studeren en colleges volgen minder tijd kost dan werken.’

Het probleem is dat het onderwijs helemaal geen
rekening houdt met studenten die kinderen hebben. ‘Ik noem maar wat: je hebt
niet eens recht op een kolfruimte. Bovendien veranderen de roosters het hele
jaar door, zodat je in de knel komt met de kinderopvang. Waarom doet Rouvoet
daar niets aan?’


Nota Rouvoet:

http://www.jeugdengezin.nl/includes/dl/openbestand.asp?File=/images/nota-2-_tcm21-175320.pdf

Steunpunt Studerende Moeders:

http://www.studerendemoeders.nl/