Nieuws

Schadevergoeding wegens intimidatie studente

Een oud-studente krijgt een schadevergoeding van 22.500 euro van de
Hogeschool Utrecht omdat ze door een leraar zou zijn uitgescholden,
geïntimideerd en gediscrimineerd.

Hij zou haar onder meer hebben uitgemaakt voor viswijf en onderwereldfiguur. De leraar ontkent de aantijgingen.

De
nu 32-jarige Karima K. zegt door het gedrag van de leraar zo te zijn
geraakt dat ze niet meer in staat was om te werken en nu moet rondkomen
van een uitkering. De vrouw studeerde van 1997 tot 2002 commerciële
economie. De laatste twee jaar kreeg ze problemen met de leraar.

Zo zou
hij haar niet alleen hebben uitgescholden, maar haar ook hebben
genegeerd als ze hulp vroeg, of te praten in een onverstaanbare taal.
K. heeft hier met anderen meermalen bij de decaan van de school over
geklaagd, maar daar is volgens haar advocaat Ivo Lasseur niet goed mee
omgegaan. Hen werd bijvoorbeeld het advies gegeven geen college meer te
volgen.

De klachtencommissie van de HU oordeelde
dat K. inderdaad verbaal werd geïntimideerd en adviseerde de directie
om de leraar een berisping te geven. Ook de commissie gelijke
behandeling keek er naar en stelde K. in het gelijk.

De school
stemde in met een schikking, maar erkent nadrukkelijk geen
aansprakelijkheid. Volgens advocaat Jacqueline Meyst-Michiels van de
Hogeschool Utrecht ontkent de leraar de aantijgingen. De rapporten van
de klachtencommissies worden bovendien bestreden omdat er kritiek is op
de zorgvuldigheid van de procedure. ‘Dat we een schikking treffen is
omdat we vinden dat verder procederen niet in het belang is van beide
partijen. Dat kost al snel twee jaar en dan zouden we het bedrag aan
juridische kosten ook kwijt zijn.’

De leraar is volgens de advocate overigens wel berispt.