Nieuws

Service IB-Groep verbeterd

De dienstverlening van de IB-Groep is sterk
verbeterd, meldt minister Plasterk. Eerder dit jaar kreeg de beurzenverstrekker
forse kritiek van de Tweede Kamer omdat de dienstverlening beneden peil
was.

De afgelopen vijf weken werden bijna alle inkomende telefoontjes binnen
drie minuten beantwoord, waarmee de IB-Groep ruim boven de norm van zestig
procent zit. In mei zat de uitvoeringsinstantie er juist ver onder, toen slechts
tien procent van de gespreken op tijd liep.

Ook het mailverkeer loopt beter: slechts bij één op de honderd berichten
heeft de IB-Groep meer dan drie dagen nodig voor de beantwoording. In mei bleef
meer dan dertig procent van alle mailtjes langer dan drie dagen onbeantwoord.

Voor de zomer kreeg minister Plasterk vanuit de Kamer veel vragen over
het functioneren van de IB-Groep. De bewindsman vroeg toen wat extra tijd, omdat
de organisatie aan het reorganiseren was. De behaalde resultaten betekenen
overigens niet dat OCW de teugels laat vieren: Plasterk belooft de Kamer dat de
prestaties nauwlettend worden bewaakt.