Nieuws

Stimuleren ‘superstudenten’ staat in de kinderschoenen

Slechts één hogeschool en vijf universiteiten krijgen extra geld van OCW voor het onderwijs aan ‘excellente’ bachelorstudenten. Twintig instellingen, waaronder de HU, mogen volgend jaar opnieuw subsidie aanvragen en twaalf krijgen het advies om dat vooral niet te doen.

Voor de ‘superstudenten’ is de komende twee jaar veertig miljoen euro extra beschikbaar dankzij het Sirius Programma van het ministerie van OCW. De instellingen mochten aanvragen indienen, maar die stelden tot nog toe teleur, vinden de beoordelaars.

Zo slaagden veel hogescholen er niet in om duidelijk te maken wat nu precies excellente hbo’ers zijn. Ze wilden bijna allemaal doorstroomprofielen naar universitaire masteropleidingen ontwikkelen, maar dat vinden de deskundigen van Sirius een te eenzijdige kijk op professionele excellentie.

In het voorlopige advies van Sirius worden de aanvragen van de Hanzehogeschool Groningen, de Radboud Universiteit, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en de gezamenlijke Amsterdamse universiteiten ‘zeer veelbelovend’ genoemd. Zij moeten op korte termijn een heldere begroting indienen, maar kunnen dan – als ook minister Plasterk akkoord gaat – snel aan de slag.

Twintig instellingen hebben slechts ‘veelbelovende’ aanvragen ingediend. De experts denken dat zij binnen een jaar in staat zijn om ‘een heldere visie te ontwikkelen’ en een verbeterde aanvraag in te dienen.

Tien hogescholen, waaronder Avans, Windesheim, Inholland, Zuyd en de NHTV, worden op basis van de ingediende aanvragen niet in staat geacht om zich snel te revancheren. Dat geldt ook voor de Universiteit Twente en Wageningen UR.