Nieuws

Student met handicap blijft kritisch

Studenten die hinder ondervinden van een handicap, zijn nog altijd niet erg positief over hun begeleiding. Van de hogescholen doen vooral Helicon, de HAS Den Bosch en Zuyd het goed.

Ruim tien procent van de hbo-studenten die in 2011 de Nationale Studenten Enquête invulden, gaf aan een studiebeperking te hebben. De helft is dyslectisch of getallenblind, vijftien procent heeft psychische problemen en tien procent is chronisch ziek. Fysieke handicaps zoals bewegingsbeperking, gezichts- of gehoorstoornis tellen samen op tot zeven procent.

Over de intake bij de opleiding en de hulpmiddelen die hun ter beschikking staan, zijn ze iets positiever dan in 2010. Daar staat tegenover dat het ondervonden begrip van docenten voor hun situatie wat minder is geworden. Het zwakst beoordeeld blijven de begeleiding vanuit de opleiding en de informatie over beschikbare regelingen en faciliteiten.

Van de grote hbo-instellingen scoren de Hogeschool Zuyd en Avans Hogeschool het best, Opvallend minder goed dan vorig jaar scoort Windesheim, vorig jaar nog de aanvoerder van de ranglijst. Maar de laagste waardering krijgen de Hogeschool van Amsterdam en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De HU bevindt zich op alle onderdelen op of rond het landelijk gemiddelde.

Hoger dan de beste grote hogescholen scoren middelgrote instellingen als de HAS Den Bosch, de Gereformeerde Hogeschool en de NHTV. Codarts Hogeschool voor de kunsten komt van alle bekostigde instellingen het slechtst uit de test.

Ook sommige kleintjes slagen er klaarblijkelijk niet in om maatwerk te bieden. De Hogeschool Ipabo en de Hogeschool Edith Stein bungelen onderaan de ranglijst en ook de Design Academy lijkt weinig creatief in haar begeleiding van gehandicapte studenten. Overall de beste recensies krijgen kleine hogescholen als Helicon in Zeist, de Driestar in Gouda en de particuliere managementopleiding IVA in Driebergen.

Het rapport Studeren met een Handicap 2011 is samengesteld door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie in Leiden, in opdracht van het expertisecentrum Handicap + Studie.